GESCHIEDENIS


Verleden, heden en toekomst.
Al in de Griekse tijd werd geoefend in het gooien met ijzeren ballen, echter toen de Romeinen er het doel of "but" aan toevoegden kon je spreken van het allereeste begin van Jeu de Boules. De Romeinen importeerden deze sport, net als vele andere vaardigheden en technieken naar Gallie, waar het tot de dag van vandaag de volkssport is gebleven. Jeu de Boules is de Franse vezamelnaam voor balspelen die in Italie "Boccia" heten, in Engeland "Bowls" en in Duitsland "Boule spiel". Na een opleving van het spel in de middeleeuwen verloor het spel zijn aantrekkingskracht en werd hoofdzakelijk nog gespeeld in de Provence. Keizer Karel V sprak halvewege de 16e eeuw de banvloek uit over het spel, dat naar zijn mening te veel de aandacht en energie van zijn onderdanen afleidde. Het verbod dat hij uitvaardigde tegen Jeu de Boules zou, zo dacht de Keizer, in plaats van het balspel het hand-kruisboogschieten populairder maken. Het is hem niet gelukt, want het vredelievende Jeu de Boules bleef bestaan. De meest bekende en beoefende vorm van Jeu de Boules is petanque. Petanque is afgeleid van "pieds tanques" de voeten gebonden bij elkaar. Het spel werd ontwikkeld door een fanatieke jeu Provencal speler, die door reuma minder mobiel geworden was, maar die toch zijn geliefde sport wilde blijven beoefenen. Na 1945 waaierde het spel uit over Europa. Niet veel later volgden alle Middeneuropese landen en de franse kolonien. Tegenwoordig wordt er "gebouled" tot in Amerika en Thailand. In dat laatste land is zelfs de prinses de beschermvrouwe van de bond en een van de meest fanatieke supporters. Vervolg